Hoa trồng khuôn viên

Dừa Cạn (Hoa Trắng)

Hoa trồng khuôn viên

Dừa Cạn (Hoa Vàng)

Hoa trồng khuôn viên

Hoa Chiều Hồng

Hoa trồng khuôn viên

Hoa Chiều Tím

Hoa trồng khuôn viên

Hoa Mười Giờ Mỹ

Hoa trồng khuôn viên

Sứ Thái Ghép (Hoa Đỏ)

Hoa trồng khuôn viên

Sứ Thái Hoa Vàng

Hoa trồng khuôn viên

Sứ Thái Hồng Nhạt

Hoa trồng khuôn viên

Sứ Thái Vàng

0913.589.568