Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Cam (Lá Tròn)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Cam (Lá Tròn)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Đỏ (Hoa Kép)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Đỏ (Lá Dài)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Đỏ (Lá Tròn)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Hồng (Lá Dài)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Hồng (Lá Dài)

Hoa trồng khuôn viên

Bụp Thái Vàng (Lá Tròn)

Hoa trồng khuôn viên

Chuối Hoa

Hoa trồng khuôn viên

Dừa Cạn (Hoa Hồng)

Hoa trồng khuôn viên

Dừa Cạn (Hoa Tím)

0913.589.568