Dây leo và treo giàn

Bông Giấy (Hoa Giấy)

Dây leo và treo giàn

Cát Đằng

Dây leo và treo giàn

Hoa Tigon

Dây leo và treo giàn

Hồng Anh

Dây leo và treo giàn

Hồng Đường

Dây leo và treo giàn

Huỳnh Anh Tím

Dây leo và treo giàn

Huỳnh Anh Vàng

Dây leo và treo giàn

Lan Phát Tài

Dây leo và treo giàn

Ngọc Nữ

Dây leo và treo giàn

Thằn Lằn

Dây leo và treo giàn

Thằn Lằn Thái

0988.206.818