Dây leo và treo giàn

Thanh Trúc (Trúc Vàng)

Dây leo và treo giàn

Tơ Hồng

Dây leo và treo giàn

Tóc Tiên

Dây leo và treo giàn

Trang Leo (Sử Quân Tử)

Dây leo và treo giàn

Trầu Bà Cẩm Thạch

Dây leo và treo giàn

Trầu Bà Hạnh Phúc

Dây leo và treo giàn

Trầu Bà Lỗ

Dây leo và treo giàn

Tùng Rêu

0913.589.568